ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง8686
2ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง2821
3การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 30 ชั่วโมง2222
4ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง2013
5ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง106
6เทคนิคการบำรุงรักษารถยก 30 ชั่วโมง2020
7ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง96
8การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 ชั่วโมง2020
9ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 ชั่วโมง1310
10ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง86
11การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและปรับอากาศในรถยนต์ 30 ชั่วโมง2020
12เทคนิคช่างซ่อมตัวถัง 30 ชั่วโมง2121
13ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1612