ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมมือถือ(แอนดรอยด์) 30 ชั่วโมง2020
2ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง8378
3เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศรีษะ (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2020
4ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง7676
5การติดตั้งใช้งานไมโครติกเราเตอร์ ขั้นสูง 30 ชั่วโมง1919
6เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย 30 ชั่วโมง5959
7ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2018
8การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง4040
9ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1811
10ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 ชั่วโมง20
11ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง4444
12การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง2020
13การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1 30 ชั่วโมง5050
14ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง3727
15เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4545
16การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง8787