ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4545
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง7676
3การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง8787
4การติดตั้งใช้งานไมโครติกเราเตอร์ ขั้นสูง 30 ชั่วโมง1919
5ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง4444
6เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2020
7การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง2020
8ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1811
9ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง8378
10เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย 30 ชั่วโมง5959
11ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 320 ชั่วโมง20
12การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชั่วโมง5050
13ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2018
14ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง3727
15ช่างซ่อมมือถือ(แอนดรอยด์) 30 ชั่วโมง2020
16การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง4040