ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 45 ชั่วโมง1615
2ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2020
3ช่างแต่งผมทรงทันสมัย 30 ชั่วโมง2321
4ตำแหน่งหัวหน้าบริกร 30 ชั่วโมง2020
5การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง4540
6ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง6761
7เทคนิคการแต่งหน้า 30 ชั่วโมง2725
8นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง4036
9ครัวไทย4.0 สู่ครัวโลก 30 ชั่วโมง4138
10การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
11การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง109104
12ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง8179
13ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง1312
14การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 ชั่วโมง2020
15การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า 30 ชั่วโมง4039
16การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง6060
17ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง2219
18การออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
19การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง4040
20บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2727
21นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง2121
22ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง4441
23ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง129
24ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ 30 ชั่วโมง1514
25เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง124118
26ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง96
27การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง1818
28การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง8885
29เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง4137
30การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง4444
31การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง139132