ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2020
2การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง1818
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง8179
4ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม 45 ชั่วโมง1615
5เทคนิคการแต่งหน้า 30 ชั่วโมง2725
6ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง129
7ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง4441
8การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง4540
9การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 ชั่วโมง2020
10การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง4040
11ครัวไทย4.0 สู่ครัวโลก 30 ชั่วโมง4138
12เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง124118
13ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง2219
14นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง4036
15ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง6761
16ช่างแต่งผมทรงทันสมัย 30 ชั่วโมง2321
17การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง109104
18การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า 30 ชั่วโมง4039
19การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง1514
20การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง4444
21บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2727
22ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง1312
23การออกแบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับภาคการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
24เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง4137
25ตำแหน่งหัวหน้าบริกร 30 ชั่วโมง2020
26การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง139132
27นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง2121
28ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง96
29การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง8885
30การออกแบบสมองกลฝังตัวในโรงงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
31การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง6060