ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 30 ชั่วโมง2019
2การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในภาคการเกษตรกรรม 30 ชั่วโมง2020