ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างบ้านด้วยซีเมนต์ EPS โฟม 18 ชั่วโมง5252
2การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020