ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ 30 ชั่วโมง2020
2การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 30 ชั่วโมง127127
3นักปฏิบัติการจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2525
4การจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง2121
5การบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง3030