ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การต่อเรือเหล็กเพื่อการท่องเที่ยว (ซ่อมเรือ) 30 ชั่วโมง2121
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2424
3ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง64
4การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4848
5ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง55
6การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ 30 ชั่วโมง2020
7ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง85
8ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1717