ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษารถจักยายนยนต์ 30 ชั่วโมง1616
2การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง1515