ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2020
2การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020
3การแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 18 ชั่วโมง2020
4การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกหญ้า 30 ชั่วโมง4040
5การทำโคมและตุงล้านนา 30 ชั่วโมง2020