ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2320
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2315
3ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง64
4ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง54
5การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
6การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2222
7ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง139
8การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง2222