ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจักสานจากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
3ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กการเกษตร 30 ชั่วโมง8282
4การแปรรูปเนื้อหมู 30 ชั่วโมง2020
5การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง4141