ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง86
2การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
3การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง3027
4การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์PlasmaLCDLED 30 ชั่วโมง2020
5ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง64
6นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง2017
7ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง52
8ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง53
9ระบบอินเวอร์เตอร์แบบเต็มคลื่น 30 ชั่วโมง2220