ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1Digital Marketing เบื้องต้น 18 ชั่วโมง3030
2การผูกผ้าและการพับผ้า 30 ชั่วโมง2222
3การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง4343
4อาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำน้ำพริก) 30 ชั่วโมง2020
5การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020