ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 12 ชั่วโมง4444
2การวางแผนการผลิต 12 ชั่วโมง2020
3การลดความสูญเสียด้วยกิจกรรม QCC 12 ชั่วโมง4444