ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างกลึง 840 ชั่วโมง53
2ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น 560 ชั่วโมง52
3ช่างสีรถยนต์ 560 ชั่วโมง43
4ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง132
5พนักงานต้อนรับ(Receptionist) 30 ชั่วโมง2020
6เทคนิคการพ่นซ่อมสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน 30 ชั่วโมง2019
7ช่างซ่อมรถยนต์ 840 ชั่วโมง97
8พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง66
9พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงานระดับ1(EnglishConversationLevel1) 30 ชั่วโมง2020
10ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง178
11การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง179