ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง88
2ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชั่วโมง00
3ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง7466
4แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) 30 ชั่วโมง2727
5ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง00
6การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง3737
7ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง3130
8ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง77
9การทำขนมอบ 280 ชั่วโมง1917