ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างทาสีอาคาร 30 ชั่วโมง4040
2ช่างก่ออิฐ 30 ชั่วโมง4040
3เทคนิคงานคอนกรีตเสริมเหล็กและการประมาณราคา 30 ชั่วโมง2525