ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง2117
2ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 90 ชั่วโมง12983
3การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 30 ชั่วโมง6060