ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 90 ชั่วโมง12983
2การใช้งานโปรแกรมMicrosoftWord2010 30 ชั่วโมง6060
3ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง2117