ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างแต่งผมสตรี 30 ชั่วโมง2020
2ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง6060
3การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
4การทำตะกร้าหวายลายพื้นเมือง 30 ชั่วโมง4040
5การแปรรูปเนื้อสัตว์ (เนื้อหมู) 30 ชั่วโมง4040
6การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020