ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง2016
2ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
3การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง99
4การตัดเย็บกระเป๋าผ้า 30 ชั่วโมง2019
5ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง55
6ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง43
7ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง55
8ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชั่วโมง32
9ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง22
10ช่างไม้ก่อสร้างระดับ1 30 ชั่วโมง2525
11การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง1412