ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปและถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง2020
2การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
3การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง2017
4การแปรรูปผ้าปักด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
5การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติ แบบอัจฉริยะ 18 ชั่วโมง2020