ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง6464
3ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง2018
4ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศระดับ1 30 ชั่วโมง2615