ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง2020
2ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชั่วโมง2020
3ช่างทาสีอาคาร 18 ชั่วโมง2020
4ช่างปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2020