ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2020
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง74
4ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง73
5ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง32
6ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง43
7การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง2020
8การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง4040
9ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชั่วโมง77
10ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง32