ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง74
2ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2020
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง32
4ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
5ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชั่วโมง77
6การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง4040
7ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง32
8ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง73
9การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง2020
10ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ล่าสุด) 560 ชั่วโมง43