ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปสมุนไพรเพื่อการค้า 30 ชั่วโมง3027
2การย้อมเส้นใยผ้ายด้วยสีธรรมชาติ 0 ชั่วโมง2020
3ช่างตัดแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2222