ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง2221
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง43
3การเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานโครงสร้าง 30 ชั่วโมง2121
4ช่างเชื่อมแม็ก 560 ชั่วโมง11
5ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง10
6การก่ออิฐมวลเบา 30 ชั่วโมง2017
7ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง97
8ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
9ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 60 ชั่วโมง11
10ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง73
11ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง4545