ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง2221
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง10
4ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง4545
5ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง97
6ช่างเชื่อมแม็ก 560 ชั่วโมง11
7การก่อผนังอิฐมวลเบา ระดับหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง2017
8ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 60 ชั่วโมง11
9การเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานโครงสร้าง 30 ชั่วโมง2121
10ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง73
11ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง43