ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยวฐานราบ 30 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารว่าง 30 ชั่วโมง2020
3การทำผลิตภัณฑ์ล้างมือ และการแปรรูปสมุนไพร 30 ชั่วโมง4040
4การจักสาน(เส้นพลาสติก) 30 ชั่วโมง2020