ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2525
2ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง22
3ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2525
4ช่างแต่งผมสตรี 280 ชั่วโมง126
5นิสัยอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
6ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง86