ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 30 ชั่วโมง4036
2การผลิตบล็อกปูพื้น 30 ชั่วโมง2323
3การทำเครื่องหอม และน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย 30 ชั่วโมง2424
4การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 30 ชั่วโมง2020