ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประดิษฐ์พานบายศรีพญานาค 30 ชั่วโมง2020
2การถักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020
3การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง4040
4การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง2020