ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง3030
2ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง2321
3ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1413
4ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง75
5ช่างแต่งผมสตรี 280 ชั่วโมง2013
6การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชั่วโมง2423
7ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง2013
8ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง62
9ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2222