ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1413
2ช่างแต่งผมสตรี 280 ชั่วโมง2013
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง62
4ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2222
5การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชั่วโมง2423
6ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง2013
7ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง2321
8เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย(ระดับสูง) 30 ชั่วโมง3030
9ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ล่าสุด) 560 ชั่วโมง75