ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง4545
2การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 ชั่วโมง2222
3การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 ชั่วโมง2020
4การแปรรูปสมุนไพร 18 ชั่วโมง2020