ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง21
2เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2525
3ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง1818
4เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2525
5ช่างกลึง 840 ชั่วโมง52
6การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง1010
7ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง2216
8การซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ1 30 ชั่วโมง99
9เทคโนโลยีงานบริการรถจักรยานยนต์ 18 ชั่วโมง2020
10ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง1611
11ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง66
12ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง4040
13การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง2525
14หลักการเป็นหัวหน้างาน 18 ชั่วโมง2020
15การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 ชั่วโมง2020
16การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ 30 ชั่วโมง5252
17ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง3622
18ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ1 30 ชั่วโมง1515
19ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1612
20การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง2525
21ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง55