ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2525
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง55
3การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ 30 ชั่วโมง5252
4การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง2525
5ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง21
6ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง2216
7การซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ1 30 ชั่วโมง99
8ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ1 30 ชั่วโมง1515
9ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง1818
10ช่างกลึง 840 ชั่วโมง52
11ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง4040
12ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง1611
13ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1612
14การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง1010
15ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง66
16เทคโนโลยีงานบริการรถจักรยานยนต์ 18 ชั่วโมง2020
17สาขา การพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมด่วน 18 ชั่วโมง2020
18ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง3622
19เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2525
20หลักการเป็นหัวหน้างาน 18 ชั่วโมง2020
21การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง2525