ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2625
2เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง117114
3ช่างเชื่อมแม็ก 560 ชั่วโมง21
4การติดตั้งใช้งานไมโครติกเราเตอร์ ขั้นสูง 30 ชั่วโมง2017
5การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง4746
6การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์ 30 ชั่วโมง2222
7การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง1312
8การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ1 30 ชั่วโมง88
9การเชื่อมทิก (TIG) เหล็กสเตนเลสต่อฟิลเลท 30 ชั่วโมง1211
10เทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง42
11การใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง98
12การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง 30 ชั่วโมง2525
13ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ชั่วโมง74
14การควบคุมลำดับขั้น 30 ชั่วโมง1616
15การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชั่วโมง7169
16ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง4242
17การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง2625
18การเชื่อมมิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 ชั่วโมง55
19ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง4139
20การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ 30 ชั่วโมง2020
21ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง1913
22ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง97
23การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง77
24เทคนิคการใช้เครื่องพิมพ์3มิติ 30 ชั่วโมง4134
25การประยุกต์ใช้งาน PLC ระดับกลาง 30 ชั่วโมง44
26การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง98