ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง1913
2การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ 30 ชั่วโมง2020
3การเชื่อม TIG สำหรับงานสแตนเลส 30 ชั่วโมง1211
4การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง77
5การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง2625
6การควบคุมลำดับขั้น 30 ชั่วโมง1616
7ช่างเชื่อมแม็ก 560 ชั่วโมง21
8การใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง98
9การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง 30 ชั่วโมง2525
10การติดตั้งใช้งานไมโครติกเราเตอร์ ขั้นสูง 30 ชั่วโมง2017
11การออกแบบระบบควบคุมนิวแมติกส์ 30 ชั่วโมง2222
12เทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง42
13ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง4242
14การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2625
15การเชื่อมมิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 ชั่วโมง55
16ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง97
17การประยุกต์ใช้งาน PLC ระดับกลาง 30 ชั่วโมง44
18การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง98
19การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง4746
20เทคนิคการใช้เครื่องพิมพ์3มิติ 30 ชั่วโมง4134
21ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ชั่วโมง74
22การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง1312
23การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1 30 ชั่วโมง7169
24การเชื่อมแม็กเหล็กหนาระดับ1 30 ชั่วโมง88
25ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง4139
26เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย(ระดับสูง) 30 ชั่วโมง117114