ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 30 ชั่วโมง2322
2การประกอบอาการไทย 30 ชั่วโมง4040
3การประกอบอาหารว่าง 30 ชั่วโมง2018
4การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง2020