ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 1 30 ชั่วโมง2015
2ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 30 ชั่วโมง2118
3การสานเส้นพลาสติกเอนกประสงค์ 30 ชั่วโมง2222