ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง3228
2ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 ชั่วโมง6161
3ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง2014
4ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2222
5ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง6060
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ) ระดับ1 30 ชั่วโมง3434
7ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 ชั่วโมง2121
8ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง2020
9การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2525