ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2525
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง6060
3ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 ชั่วโมง6161
4ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง2020
5ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 ชั่วโมง2121
6ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง2014
7ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2222
8พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง3228
9พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ) ระดับ1 30 ชั่วโมง3434