ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชั่วโมง2020
2การปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2016
3การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020