ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปูกระเบี้อง 30 ชั่วโมง2121
2การสานกระเป๋าพลาสติก 30 ชั่วโมง2727
3การทาสีอาคาร 30 ชั่วโมง2020