ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2020
2การจัดดอกไม้แห้ง 30 ชั่วโมง2020
3การปลูกและแปรรูปอ้อยคั้นน้ำอินทรีย์ 18 ชั่วโมง2020
4การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020