ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง2020
2การทำศิลปะประดิษฐ์จากริบบิ้น 30 ชั่วโมง2020
3การใช้ Social Network บนโลกออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ 18 ชั่วโมง2020