ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 30 ชั่วโมง3232
2พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง33
4ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง105
5ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง20
6นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง2020
7พนักงานผสมเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2019
8ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 50 ชั่วโมง2020
9ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง86
10การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง1614
11การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2520