ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง1614
2การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง2520
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง33
4การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 30 ชั่วโมง3232
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 50 ชั่วโมง2020
6ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง86
7ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง105
8นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง2020
9พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
10พนักงานผสมเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2019
11ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง20