ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ชั่วโมง2020
2การประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเส้นยางพารา 30 ชั่วโมง4444