ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2623
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2119
3ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม 30 ชั่วโมง2420
4ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง1710
5ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง3030
6ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 ชั่วโมง2525
7ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง191