ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2119
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2623
3ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัยนิยม 30 ชั่วโมง2420
4ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง1710
5ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง191
6ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 ชั่วโมง2525
7ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารระดับ1 30 ชั่วโมง3030