ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
2การจักสานกระเป๋าและตระกร้าจากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2525
3การประดิษฐ์ของชำร่วย 18 ชั่วโมง2020