ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 ชั่วโมง4040
2การจักสานเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
3การตัดเย็บเสื้อและกางเกง 18 ชั่วโมง2020
4การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 ชั่วโมง2020
5การทำพานบายศรี 18 ชั่วโมง2020
6การทำผ้ามัดย้อม 18 ชั่วโมง2020
7การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง2020