ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้ามัดย้อม 18 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง2020
3ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 ชั่วโมง4040
4การทำพานบายศรี 18 ชั่วโมง2020
5การตัดเย็บเสื้อและกางเกง 18 ชั่วโมง2020
6การแปรรูปเนื้อสัตว์ 18 ชั่วโมง2020
7การจักสานเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020