ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชั่วโมง2019
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง62
3ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง2915
4ช่างกลึง 840 ชั่วโมง1710
5ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง207
6การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง2222
7ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง22
8ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง2016
9การวิเคราะห์ปัญหาและการซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 30 ชั่วโมง2020
10ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ 280 ชั่วโมง33
11ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง3422
12ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง1512
13ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง2719
14ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 560 ชั่วโมง41