ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง4646
2ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 120 ชั่วโมง4242
3ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง2720
4การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง2524
5การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง2020
6การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication 30 ชั่วโมง2020
7เทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 30 ชั่วโมง4040
8เทคโนโลยีการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประหยัดพลังงาน 30 ชั่วโมง2020
9ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง4844
10การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 ชั่วโมง2121
11เทคนิคการใช้เครื่องดึงตัวถังรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง2020
12เทคนิคการล้างและเคลือบสีรถยนต์ 30 ชั่วโมง2020
13การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง1717
14ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2018
15การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง3030
16พนักงานขับรถยกสินค้า 30 ชั่วโมง2423
17การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง4040
18การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 30 ชั่วโมง2020
19การพัฒนาแบบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง7168
20การเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 ชั่วโมง1010
21การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง6060