ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง4040
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง4844
3การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง2524
4การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง3030
5การประยุกต์ใช้งาน PLC และหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง4646
6เทคนิคการใช้เครื่องดึงตัวถังรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง2020
7เทคนิคการล้างและเคลือบสีรถยนต์ 30 ชั่วโมง2020
8เทคโนโลยีการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประหยัดพลังงาน 30 ชั่วโมง2020
9เทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 30 ชั่วโมง4040
10การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication 30 ชั่วโมง2020
11การเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง 30 ชั่วโมง1010
12การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 30 ชั่วโมง2020
13ช่างซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ 120 ชั่วโมง4242
14พนักงานขับรถยกสินค้า 30 ชั่วโมง2423
15ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2018
16การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง2020
17ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง2720
18การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง1717
19การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 ชั่วโมง2121
20การพัฒนาแบบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง7168
21การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง6060