ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแส่วเสื้อ 30 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง100100
4การทำขนมอบ 30 ชั่วโมง2020