ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
2การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2020
3นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 309 ชั่วโมง2018
4การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีInternetofThings 30 ชั่วโมง2525
5ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง1711
6การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2323
7ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง42
8บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2320
9ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง41
10การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
11ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง1512
12การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง2020
13ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง98
14ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง1814