ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง1814
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
3ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง1711
4การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีInternetofThings 30 ชั่วโมง2525
5ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง42
6การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
7บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2320
8การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2323
9ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง98
10นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 309 ชั่วโมง2018
11ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง41
12การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2020
13ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง1512
14การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง2020